© FFSE Koziołki
WYNIKI - etap I
Asharin Stanislav
Bąkowski Grzegorz
Bondarowicz Marcin
Bukowski Przemysław
Burnat Joanna
Cebula Henryk
Cecocho Aleksiej
Czerniawska Katarzyna
Ćwikliński Szymon
Dąbrowski Dariusz
Dąbrowski Marek
Domaszewska Anna
Druch Ryszard
Fatyga Michał
Fedro Jerzy
Franke Kamila
Galicki Artur
Gliwa Marek
Godard-Gnyś Małgorzata
Goliszewski Mirosław
Graczyk Michał
Graniak Andrzej
Grela Marek
Grysiewicz Janusz
Hajnos Mirosław
Jasiński Jarosław
Kaczmarek Sławomir
Kaszkowski Sergiusz
Kawa Jacek
Kołaczek Zbigniew
Kołodzińska Joanna
Kotowicz Lech
Krzyśków Mirosław
Kuczerski Leszek
Kuzior Katarzyna
Lanckoroński Jacek
Ligenza Artur
Lipecki Wiesław
Lizoń Sławomir
Lutczyn Edward
Łuczyński Sławomir
Makal Sławomir
Mirowski Robert
Mrozowski Janusz
Myćka Grzegorz
Mysyrowicz Witold
Nabzdyk Michał
Nowak Nikodem
Nowak Rozalia
Palau Ihar
Piszczako Zbigniew
Przęzak Czesław
Ruciński Radosław
Rukść Waldemar
Rzeszutek Tomasz
Sadurski Szczepan
Sobczak Grzegorz
Sobiak Tomasz
Sokolska Anna
Stańczyk Paweł
Strzelczyk Daniel
Strzelecki Emil
Szostak Łukasz
Talarski Jarosław
Tofil Marek
Treichel Marcin
Trzepałka Maciej
Wach Grzegorz
Wasielak Szymon
Wiater Tomasz
Więcek Grzegorz
Wójcik Bożena
Wyłoga Monika
Zalesky Slawek
Zamojski Przemysław
Zatorski Piotr
2 prace
5 prac
6 prac
1 praca
2 prace
3 prace
1 praca
3 prace
1 praca
7 prac
3 prace
3 prace
1 praca
1 praca
3 prace
1 praca
1 praca
1 praca
6 prac
1 praca
5 prac
4 prace
4 prace
6 prac
2 prace
3 prace
2 prace
1 praca
5 prac
7 prac
2 prace
1 praca
1 praca
7 prac
2 prace
3 prace
1 praca
1 praca
1 praca
5 prac
5 prac
2 prace
7 prac
7 prac
1 praca
7 prac
1 praca
1 praca
2 prace
1 praca
2 prace
1 praca
7 prac
3 prace
1 praca
3 prace
1 praca
2 prace
1 praca
3 prace
4 prace
2 prace
2 prace
1 praca
2 prace
7 prac
4 prace
3 prace
1 praca
6 prac
2 prace
2 prace
4 prace
5 prac
3 prace
3 prace
Komunikat o weryfikacji prac do II etapu konkursu

Na konkurs
POLITYKA W KARYKATURZE.
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi
wpłynęło 460 prac 113 artystów.

Wobec faktu, iż w zasadniczym regulaminie konkursu nie ma warunku koniecznego
by autorem prac był Polak, uznając jedynie za nadrzędną zasadę by temat prac był związany
z rodzimą polityką, do konkursu przyjęto zgłoszenie prac 4 artystów zagranicznych,
w tym 2 mieszkających poza Polską (Rosja, Białoruś) oraz 2 mieszkających w Polsce.

Do II etapu konkursu przeszły 224 prace 76 następujących autorów:
Informujemy również, że w uzgodnieniu z autorami, 1 praca Pawła Kuczyńskiego, 1 praca Edwarda Lutczyna
oraz 3 prace Sergiusza Kaszkowskiego przechodzą do dalszej weryfikacji jako możliwe do zaprezentowane na
wystawie w sejmie RP, poza konkursem.

Wszystkim ww. artystom gratulujemy!

Do dnia 30.01.2015r., wszystkie zakwalifikowane do II etapu prace zaprezentowane zostaną w menu GALERIA
z wprowadzonym podziałem na  wybrane prace do kategorii
rysunek satyryczny
oraz kategorii
karykatura
portretowa
. W ten sposób każdy z autorów będzie mógł sprawdzić, które konkretnie prace z zestawu przez niego
przesłanego przeszły do II etapu.

Przejście do II etapu
nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem prac na wystawę w Sejmie RP. W nawiązaniu
do pkt. 9 i 11 regulaminu konkursu informujemy, że Jury konkursu weryfikujące prace bezpośrednio na wystawę
w Sejmie RP, obradować będzie na początku lutego. Autorzy pozytywnie zweryfikowanych prac poproszeni zostaną
o przesłanie oryginałów prac, informacji o sobie oraz zdjęcia lub własnej karykatury.
Informujemy jednocześnie, że data wernisażu w Sejmie RP została ostatecznie ustalona przez władze Sejmu RP na
dzień
17.03.2015, na godz.12.00
.

Źyczymy wszystkim artystom zakwalifikowania się na wystawę i zdobycia nagród w konkursie.
Z serdecznym pozdrowieniem
w imieniu organizatorów

Dariusz Łabędzki
prezes FFSE „Koziołki”
wiceprezes SPAK