© FFSE Kozio┼éki
KONKURS
POLITYKA W KARYKATURZE. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi
Regulamin
Karta zgłoszenia
KONTAKT
Fundacja Festiwalu Satyry Europejskiej „Koziołki”
ul. Mazurska 15, 60-433 Poznań,  POLSKA

adres wysyłki prac elektronicznie:
e-mail: info@festsateuro.eu

osobami do kontaktu ze strony organizatorów są:
Dariusz Łabędzki  darek@karykatury.com.pl kom. + 48 603 969 267
Dariusz Pietrzak   dariusz-pietrzak@wp.pl  kom. + 48 600 33 20 60